Ambulancezorg en rampen

GHOR

Ambulancezorg bij een ramp
Bij een ramp verandert onverwacht en opeens alles: óók wij moeten dan alles uit de kast halen! De slachtoffers moeten worden geholpen maar óók de "dagelijkse" ambulancezorg moet doorgaan.


Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Gelukkig leven we in een relatief veilig land en komen rampen bij ons nauwelijks voor.

Tóch moeten we rekening houden met het ondenkbare: een situatie waarbij er een zeer groot probleem ontstaat en de hulpverlening alle zeilen zal moeten bijzetten om u zo goed mogelijk te helpen.

Daarom werken wij in onze regio nauw samen met het buro Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR).

De GHOR coördineert de inzet van de geneeskundige hulpverlening bij calamiteiten, zware ongevallen en rampen en de voorbereiding daarop.

De GHOR bereidt zich voor op risico’s in de regio Hollands Midden, zodat bij een calamiteit de geneeskundige hulpverlening goed verloopt en slachtoffers de beste behandeling krijgen.

GHOR in de regio Hollands Midden De GHOR Hollands Midden is één van de 25 GHOR-regio’s in Nederland. De GHOR is samen met brandweer, politie en gemeenten verantwoordelijk voor de rampenbestrijding. Volgens de Wet Rampen en Zware Ongevallen is het college van burgemeester en wethouders belast met de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Onze Regionale Ambulancedienst is van de gemeenten in onze regio; diezelfde gemeentes zijn óók verantwoordelijk voor de rampenbestrijding dus wat het dat betreft zit het wel goed.

Wij leveren de ervaren ambulanceverpleegkundigen die bij een groot ongeval of ramp zorgen dat de ambulancehulpverlening wordt gecoördineerd. Dit zijn de Officier van Dienst Geneeskundigen (OvDG).

24 uur per dag, 365 dagen per jaar hebben wij twee OvDG-en paraat!
 
Meer informatie vindt u op de site van de GHOR Hollands-Midden