Feedback / opmerking

Indien u tijdens uw hulpverlening of bij de hulpverlening van uw naasten iets hebt ervaren waar u vragen over heeft of denkt dat handelingen niet geheel op de juiste manier hebben plaatsgevonden kunt u deze feedback / opmerking op dit formulier noteren. De opmerking zal binnen onze organisatie behandeld worden en waar nodig zullen er verbeteracties op volgen. We zullen er in ieder geval iets van leren.