Nieuwsarchief
Jaarverslag 2016

Ons digitale jaarverslag 2016 is beschikbaar.

RAV HM Social Media JVS-totaal 013 klein formaat

Lees verder op www.2016.jaarverslagravhm.nl

 
Stand aanmelding burgerhulpverleners

Mei 2016

Sinds de RAV met de campagne 'Helpt u ons de eerste 6 minuten is gestart is het aantal burgerhulpverleners flink toegenomen van ruim 2000 naar 3000.

Natuurlijk willen we graag nog veel meer inwoners van Hollands Midden overhalen om zich aan te sluiten bij deze ploeg van vrijwilligers.

Wilt u meer informatie of wilt u zich gelijk aanmelden? Klik dan op deze link.

Ook de aanmelding van AED's kunt u via de link doen.

 
Start Burgerhulpverlening

6 minuten poster jpeg

Maart 2016

Op donderdag 31 maart is het startschot gegeven voor de start van de regionale campagne om AED-burgerhulpverleners te werven. De openingshandeling werd verricht door de Leidse burgemeester Henri Lenferink samen met Floris Italianer, de voorzitter van de Nederlandse Hartstichting.

Dit gebeurde in het Nationale Ambulance- en Eerste Hulpmuseum aan de Vondellaan door het onthullen van het campagnebeeld  "Helpt u ons de eerste 6 minuten?". In onze regio hebben zich al meer dan 2300 vrijwilligers met een geldig reanimatiecertificaat ingeschreven.

De komende maanden gaat de RAV de gemeenten in de regio Hollands Midden benaderen. De samenwerking met de gemeenten is cruciaal bij de introductie van de Burgerhulpverlener.

Hier kunt u zich aanmelden!

 

 
Huisartsen en RAV verstevigen samenwerking

maart 2016

In de acute zorgketen werken huisarts en ambulancedienst nauw samen. Deze samenwerking wordt verder verstevigd. De huisartsenposten en de Regionale Ambulancevoorziening van de regio Hollands Midden hebben hiertoe op 21 maart samen een convenant afgesloten. De juiste zorg voor de patiënt op het juiste moment is het uitgangspunt voor de afspraken die hierin zijn gemaakt.

 

Lees meer...
 
Bericht uit de hulpverleningsketen: KNRM

februari 2016

Ongevalslocatie onbekend

KNRM, MKA en RAV: samen sterk!

 

Op vrijdag 12 februari, omstreeks 11.30uur, werd het Kust-hulpverleningsvoertuig van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, de KNRM, gealarmeerd voor assistentie aan de ambulancedienst in de Zuidduinen van Katwijk.

 

Halverwege de Zuidduinen in de richting van de Wassenaarseslag had een ongeval plaatsgevonden op een zandpad. Een ruiter had medische hulp nodig na val van het paard. De melder wist echter niet precies waar zij en het slachtoffer zich bevonden. Hierop heeft onze Meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden met behulp van het digitale hulpmiddel VIL, de incidentlocatie kunnen vaststellen.

Vil staat voor vaststelling Incident Locatie.

 

Lees meer...
 
UItbreiding Brandweer First Responder

November 2015

De RAV Hollands Midden werkt nauw samen met de brandweer in onze veiligheidsregio. Op 9 november starten we met de uitbreiding van het aantal inzetbare Brandweer First Responderteams in Hollands Midden. Het team in Benthuizen wordt door onze medewerkers opgeleid. Voor de zomer van 2016 is het aantal teams verdubbeld! Waren er tot nu toe 13 teams inzetbaar, medio 2016 zijn dat er 27. Met deze uitbreiding kunnen we het aantal inwoners dat van deze diensten gebruik kan maken zelfs verdrievoudigen! Benthuizen is de eerste ploeg die aan de first responders wordt toegevoegd.

alt

 
RAV gastheer Euronavigator

17-19 september 2015

Elk jaar wordt Euro Navigator, een internationale conferentie voor 112-meldkamers, in een Europees land georganiseerd. Dit jaar is de RAV Hollands Midden de gastheer van deze conferentie.

Het idee achter de Euro Navigator conferentie is om een permanente educatieve mogelijkheid te scheppen voor degenen die werkzaam zijn in de Openbare Orde en Veiligheidssector (OOV). Experts in het vakgebied van de centralist zullen tijdens workshops diverse voor centralisten interessante onderwerpen presenteren.

Aan het congres, dat in Holliday Inn te Leiden wordt gehouden nemen diverse buitenlandse gasten uit Europa deel.

De Leidsche Burgemeester Henri Lenferink, voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden en lid van het Veiligheidsberaad zal de conferentie openen. 

 
RAV Hollands Midden helpt VUMC

September 2015

Op 9 september werd het VUMC opgeschrikt door een flinke golf water. Het ziekenhuis moest worden ontruimd. Een omvangrijke operatie waar veel (veelal gespecialiseerd) vervoerscapaciteit voor nodig was. 

De RAV Hollands Midden heeft met 5 ambulances van het begin tot diep in de nacht bijstand geleverd. Hiermee heeft de ambulancezorg zich weer van haar beste kant laten zien!

Voor de zorg in onze regio heeft de burenhulp geen gevolgen gehad, want veel van onze medewerkers stonden klaar om extra in dienst te komen voor de burenhulp, maar ook om de reguliere processen ongestoord te kunnen laten doorgaan. Dat is professionele zorgverlening vanuit het hart!  

alt

 
Inzet Usar in Nepal

juni 2015

In het vakblad van V&VN Ambulancezrg is een artikel verschenen over de inzet van de USAR in Nepal.

Een medewerker van de RAV Hollands Midden heeft deelgenomen aan deze missie.

Hier leest u meer over de inzet van de USAR

 
Jaarverslag 2014 beschikbaar

April 2015

Het jaarverslag van 2014 is via deze link in te zien.

Wij wensen u veel leesplezier!

 
Jaarverslag 2013 is gereed

april 2014

Met genoegen bied ik u namens de RAV Hollands Midden het jaarverslag 2013 aan.

Opnieuw is gekozen voor een thematisch jaarverslag. Dit jaar worden de twee belangrijkste beoordelingscriteria tijd en kwaliteit vanuit het perspectief van de RAV en haar ketenpartners bezien.

Alles draait om het zo snel mogelijk de juiste zorg bij de patiënt te brengen, of de patiënt bij de juiste zorg! Vandaar het thema: kwalitijd.

In een viertal duo-interviews komen ketenpartners aan het woord. Samen kijken we terug op de samenwerking en wat dit betekent voor de kwalitijd die aan de patiënt wordt geleverd.

De goede resultaten die zijn bereikt over het afgelopen jaar, zijn te danken aan de inspanningen die zijn geleverd door onze medewerkers in samenwerking met de ketenpartners. Het is de samenwerking die leidt tot kwalitatief hoogstaande ambulancezorg, want goede ambulancezorg redt mensenlevens, daar spannen wij ons voor in!

Jan de Waard

Waarnemend algemeen manager

Het jaarverslag vind u achter deze link.

 
De mensen van de ambulance

Maart 2014

De minister van VWS heeft de aftrap gedaan voor de campagne 'de mensen van de ambulance'. Hiervan is een filmopname gemaakt die hier te zien is.

De campagne is te volgen via facebook (demensenvandeambulance) en twitter (@VanDeAmbulance):

Van de kernfuncties uit de ambulancezorg zijn voorlichtingsfilpjes gemaakt:

de ambulanceverpleegkundige

de ambulancechauffeur

de meldkamercentralist

Klik op de functies voor het bijbehorende filmpje!

 
NSS top 24 en 25 maart 2014

Maart 2014

Maandag 24 maart en dinsdag 25 maart 2014 vindt in Den Haag de Nuclear Security Summit (NSS) plaats. Dit is een internationaal topoverleg om afspraken te maken over het voorkomen van nucleair terrorisme. Om deze topconferentie veilig te laten verlopen worden, vanaf zondag 23 maart a.s. veel veiligheids- en verkeersmaatregelen genomen. Diverse snel- en N-wegen worden (tijdelijk) afgesloten. Dit leidt tot zeer ernstige verkeershinder.

De wegen rondom Den Haag, in de regio Leiden en Haarlem zijn gedurende een of meerdere dagen niet (goed) bereikbaar. Het gaat hier om de A5, A4, A44, de N206 en de N44. Voor de actuele verkeerssituatie kunt u kijken op de website van A naar Beter. Zorgaanbieders en zorginstellingen zijn gevraagd passende maatregelen te nemen om de gevolgen
van de verkeershinder zoveel mogelijk op te vangen. Heeft u hierover toch vragen, dan kunt u deze stellen aan uw zorgaanbieder en/of gemeente.

Spoedzorg door onze ambulancedienst blijft via 112 tijdens de NSS-top uiteraard gewaarborgd.

alt

 

 

Lees meer...
 
Patient geeft ambulancezorg een hoog cijfer

Januari 2014

"Vriendelijk. Deskundig. Professioneel." Patiënten zijn uiterst positief over de spoedeisende ambulancezorg en de ambulancehulpverleners. Waar ook in het land. Slechts op een enkel onderdeel is volgens patiënten nog kwaliteitswinst te boeken.

Voor de RAV Hollands Midden geldt dat met name als het gaat om de zorg die de meldkamer levert er nog beter wordt gescoord dan landelijk gemiddeld het geval is.

De RAV Hollands Midden is trots op haar medewerkers van de ambulance en de meldkamer. Door hun inzet is dit mooie resultaat bereikt!

Lees meer...
 
Don Berghuijs Award voor DIA

December 2013

Directe Inzet Ambulance

Op 12 december 2013 overhandigde Minister Opstelten in Tilburg de Don Berghuis Award aan de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden voor het in februari 2013 gestarte project Directe Inzet Ambulance.

Deze prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de hulpverlenende instantie die een vernieuwend idee heeft waarmee de veiligheid van de burger wordt vergroot.

Als Award winnende regio zal de Veiligheidsregio Hollands Midden optreden als gastheer voor de uitreiking in 2014.

Meer weten over DIA? 

Lees meer...
 
Patiënt is tevreden

November 2013

De RAV Hollands Midden heeft onlangs meegedaan aan een pilot-tevredenheidsonderzoek van Ambulancezorg Nederland.

Er is door Nivel een CQ-index (Cliënt Quality) onderzoek gedaan onder 16 ambulancediensten. Vergelijking met eerder gedane onderzoeken bij de RAV is niet goed mogelijk omdat deonderzoek methode niet helemaal overeenkomt. In het algemeen was het resultaat overwegend positief. Het gemiddelde waarderingscijfer was een 9. Voor het totale rapport kunt u een verzoek indienen via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . U krijgt het dan zo spoedig mogelijk digitaal toegezonden.

 
Oude ambulance doet dienst in Bosnië

Oktober 2013

Een oude ambulance van de standplaats Leiden is deze zomer overgedragen aan de stichting Proplan om dienst te gaan doen voor Bosnische samenleving. Nadat de stichting gezorgd heeft voor een bruikbare inventaris voor de ambulance is deze in oktober overgedragen in Klokotnica in Bosnië. Goed om te zien dat onze 'oud gediende' ambulance hier nog een belangrijke toegevoegde waarde kan hebben.

alt

 

 
Proef Directe Inzet Ambulances geslaagd

oktober 2013

Op 18 februari 2013 is de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV HM) als eerste RAV in Nederland gestart met het sneller inzetten van ambulances. Een half jaar na de invoering blijkt de proef meer dan geslaagd. Inmiddels is het een standaard werkwijze om de ambulance na een 112-melding van een burger gelijk op pad te sturen. Het gevolg is dat de patiënt eerder de zorg krijgt die nodig is. Dat is pure winst!

 

Lees meer...
 
Noodgeval, maar exacte locatie onbekend?

oktober 2013

Het komt regelmatig voor dat iemand een noodgeval meemaakt of ziet, maar zijn exacte locatie niet weet (onbekend terrein, water, strand, duin, bos, enz.). Een dergelijke situatie kan behoorlijke vertraging opleveren tot de hulpverleners ter plaatse kunnen zijn. Voor de meldkamer heel vervelend, maar voor betrokkenen soms het verschil tussen leven en dood! Er is een oplossing dankzij een gratis app voor de smartphone.

Lees meer...
 
Highlights Ambulances In-zicht 2012

September 2013

De RAV Hollands Midden heeft het jaar 2012 af kunnen sluiten met een goed resultaat. De prestaties van de RAV waren bovengemiddeld, waarmee in vergelijking met de overige ambulancediensten in Nederland opnieuw goed werd gepresteerd. Van alle spoedritten (A1) heeft 95,5% op tijd (binnen 15 minuten) kunnen rekenen op een ambulance. Landelijk werd gemiddeld 92,9% binnen 15 minuten bereikt.

Ambulancezorg Nederland heeft de highlights van de ambulancezorg in 2012 in beeld gebracht in dit document. Voor meer gedetailleerde informatie, gebaseerd op de door het RIVM beschikbaar gestelde gegevens, kunt u het volledige rapport raadplegen.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5