Acute hartproblemen: de beste zorg!
Time is muscle!
Coronair-open

Wij wilen álles doen om u zo goed mogelijk te helpen. Als u een hartinfarct heeft, telt écht iedere seconde. Daarom werken we nauw samen met de cardiologen (hartspecialisten) in onze regio om de nieuwste wetenschappelijke inzichten óók in de acute ambulancezorg door te voeren.

Dit heeft er toe geleid dat in de regio Hollands-Midden nauwe samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met de cardiologen van alle ziekenhuizen.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de medische zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct.

Tot midden jaren zeventig vorige eeuw was de prognose van patiënten met een acuut hartinfarct nog zeer matig. Veel patiënten overleden aan de gevolgen van complicaties.
De komst van hartbewakingseenheden zorgde voor een hele verbetering. Hier worden de patiënten 24 uur per dag bewaakt door speciaal opgeleid personeel.

Begin jaren tachtig werd een volgende stap gezet met de introductie van stolseloplossende geneesmiddelen (de zogenaamde thrombolytica). Daarnaast kwamen medicijnen op de markt die de beschadiging van het hart, als gevolg van het hartinfarct, deels konden tegengaan (de ACE-remmers en de bètablokkers). Door deze medicijnen wordt ook de kans op een herhaling van een infarct verkleind.

Sinds het begin van de jaren negentig werd de Dotter procedure (PTCA) gebruikt om het verstopte bloedvat, dat het hartinfarct veroorzaakt, te openen. Bij het dotteren wordt het afgesloten bloedvat geopend door hier een ballontje in op te blazen.

Sindsdien worden meer en meer patiënten in de acute fase op deze manier behandeld. De laatste jaren worden deze procedures meestal gecombineerd met een stent implantatie. Dit is een metalen veertje dat de geopende kransslagader openhoudt. Door al deze maatregelen is de prognose van patiënten sterk verbeterd.

De RAV Hollands-Midden heeft samen met de regionale afdelingen cardiologie verregaande afspraken gemaakt over de behandeling van patienten die worden verdacht van een hartinfarct.

Bij alle patienten met pijn op de borst wordt na aankomst van de ambulancezorgverleners zo snel mogelijk een hartfilmpje (ECG) gemaakt.
Dit ECG wordt direct draadloos doorgezonden naar de afdeling cardiologie van het LUMC waar snel wordt beoordeeld of de patient in aanmerking komt voor een dotterprocedure of dat er een andere behandeling moet plaatsvinden.

In overleg met de dienstdoende cardioloog wordt al thuis bij de patient gestart met de toediening van bepaalde medicijnen waardoor de afgesloten bloedvaten rond het hart weer beter doorgankelijk kunnen worden en soms inderdaad al weer helemaal open zijn als de ambulance de patient overdraagt in het  ziekenhuis.

Door de gemaakte afspraken tussen RAV Hollands-Midden en de cardiologie afdelingen zijn de tijden die verstrijken voordat een afgesloten vat rond het hart weer open kan worden gemaakt aanzienlijk korter geworden.

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat de acute hartzorg in de regio Hollands-Midden mede hierdoor tot de beste ter wereld behoort!

Meer informatie kunt u ook vinden op de speciale website van het LUMC/MISSION-project