Burgerhulpverlening

We willen graag een goed dekkend netwerk van burgerhulpverleners in onze regio. De burger is vaak als eerste ter plaatse. Als hij of zij een start kan maken met de reanimatie, is de kans op overleving groter. We maken als RAV Hollands Midden gebruik van het landelijke alarmeringsnetwerk ‘Stan’.

Wilt u leren reanimeren zodat u burgerhulpverlener kunt worden? Kijk dan op de website van de Hartstichting of neem contact op met uw lokale EHBO-vereniging.